អាជ្ញាធរ​ខណ្ឌ​ដូនពេញ​បញ្ជាឱ្យ​មន្ត្រី​មូលដ្ឋាន​ចុះ​ប្រមូល​ជនអនាថា ​និង​អ្នក​ប្រើ​គ្រឿងញៀន​មក​ធ្វើ​តេស្ត​រក​មេរោគ​កូវីដ ១៩

4 days ago 10
ភ្នំពេញៈ អភិបាល​ខណ្ឌ​ដូនពេញ ​លោក​ សុខ ពេញវុធ ​បានដាក់​បទបញ្ជា​ឱ្យ​បណ្តា​សង្កាត់​ទាំង ​១១ ​ដែល​ស្ថិត​នៅ​ចំណុះ​ឱ្យ​ខណ្ឌ​ដូនពេញ​ ចុះ​ប្រមូល​ជនអនាថា ​និង​អ្នក​ប្រើប្រាស់​គ្រឿងញៀន​ទាំងអស់​យកមក​ធ្វើតេស្ត​ស្វែងរក​មេរោគ​កូវីដ ១៩ ​ដើម្បី​បង្ការ​ និង​ទប់​ស្កាត់​ការរីក​រាល​ដាល​នៃ​ជំងឺ​នេះ​នៅ​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ។ ភ្នំពេញៈ អភិបាល​ខណ្ឌ​ដូនពេញ ​លោក​ សុខ ពេញវុធ ​បានដាក់​បទបញ្ជា​ឱ្យ​បណ្តា​សង្កាត់​ទាំង ​១១ ​ដែល​ស្ថិត​នៅ​ចំណុះ​ឱ្យ​ខណ្ឌ​ដូនពេញ​ ចុះ​ប្រមូល​ជនអនាថា ​និង​អ្នក​ប្រើប្រាស់​គ្រឿងញៀន​ទាំងអស់​យកមក​ធ្វើតេស្ត​ស្វែងរក​មេរោគ​កូវីដ ១៩ ​ដើម្បី​បង្ការ​ និង​ទប់​ស្កាត់​ការរីក​រាល​ដាល​នៃ​ជំងឺ​នេះ​នៅ​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ។
Read Entire Article